+385 1 611-98-75 obrazovanje@zirs.hr

Specijalist za zaštitu okoliša

Cijena: 4.800,00 kn po polazniku (program je oslobođen plaćanja PDV-a).
U cijenu su uključeni radni materijali te kava i sokovi za vrijeme pauze.

Uplatu izvršiti na IBAN broj: HR0224020061100074179.

Prijavnicu obvezno poslati na e-mail: obrazovanje@zirs.hr, na faks (01/611-98-12) ili poštom.

 U slučaju spriječenosti polaznika molimo da nas o tome obavijestite 2 dana prije početka seminara.

Prijavnica - Specijalist zaštite okoliša

ZIRS učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih

Adresa

Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912
10001 Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 611 9875
Tel: +385 1 611 9812

E-mail: obrazovanje@zirs.hr


Scroll to Top