+385 1 611-98-75 obrazovanje@zirs.hr

Osposobljavanje za održivu uporabu pesticida za profesionalne korisnike, distributere i savjetnike

Cijena

1. Modul za profesionalne korisnike  – 39,82 € (300,00 kn) po polazniku.
2. Modul za distributere – 53,09 € (400,00 kn) po polazniku.
3. Modul za savjetnike – 53,09 € (400,00 kn) po polazniku.
U cijenu su uključeni priručnik, trošak polaganja ispita i naknada za izradu iskaznice.

Uplatu izvršiti na IBAN broj: HR0224020061100074179.
Prijavnicu obvezno poslati na e-mail: obrazovanje@zirs.hr, na faks (01/611-98-12) ili poštom.
U slučaju spriječenosti polaznika molimo da nas o tome obavijestite 2 dana prije početka seminara.

ZIRS učilište - Ustanova za obrazovanje odraslih

Adresa

Ulica grada Vukovara 68, p.p. 912
10001 Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 1 611-98-75
Tel: +385 1 611-98-12

E-mail: obrazovanje@zirs.hr

Prijavnica


Scroll to Top